Gazety
Zgło¶ swoje uwagi  
Zaloguj

Przegl±d

Tytuł:
Miejsce wydania:
Data wydania:
Sygnatura:
Rekordów na stronę:
Sortuj wg:


Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939)
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Baza komputerowa tytułów gazet polskich jest realizacj± jednego z wniosków złożonych w czasie trwania konferencji naukowej pt. " Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja", która odbyła się w paĽdzierniku 2006 roku w Poznaniu.

Prezentowany spis zawiera 472 tytuły gazet z lat 1918-1939 znajduj±cych się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Materiały opracowano z autopsji oraz na podstawie Ľródeł bibliograficznych. Baza ma charakter retrospektywny.

Daty wydania poszczególnych tytułów skonfrontowano z baz± Biblioteki Narodowej - Centralnym Katalogiem Czasopism Polskich. W wielu przypadkach nie pokrywaj± się one z posiadanymi przez BU zasobami. Oznacza to, że biblioteka nie posiada tych roczników. Z uwagi na zły stan gazet (kwa¶ny papier) pominięto wyszczególnianie numerów w obrębie roczników.

Niektóre tytuły - z pełnym zasobem - s± już dostępne w katalogu on-line BU. Pozostałe będ± opracowywane szczegółowo w dalszej kolejno¶ci. Sporadycznie tytuły gazet ukazywały się ze zmienn± częstotliwo¶ci±. W latach wydania były również tygodnikami lub dwutygodnikami. Wyszukiwanie w bazie jest możliwe dzięki indeksom: tytuł, sygnatura, daty wydania i miejsce wydania. Literka "u" w datach wydania oznacza "nieznana".

Mamy nadzieję, że utworzona komputerowa baza gazet międzywojennych ułatwi bibliotekom i archiwom państwowym poszukiwania i będzie podstaw± do wymiany tytułów i digitalizacji.

Wszelkie zapytania i informacje zwi±zane z baz± prosimy kierować do:

mgr Aleksandra Mikołajska tel. 061 8293810 e-mail: olamik@amu.edu.pl
mgr Barbara Góra tel. 061 8293818 e-mail: gabi@amu.edu.pl

Problemy i uwagi zwi±zane z funkcjonowaniem strony prosimy kierować do:

Przemysław Goliński tel. 061 8293845 e-mail: przemyslaw.golinski@amu.edu.pl

autor: Przemysław Goliński